Онлайн запознанства в DALI-SI-TI.EUДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Като приемате настоящите Условия вие като потребител:
1. Вие се идентифицирате коректно като пол, възраст, сем.положение, етнос, цел на контакта, визуализация, ел.адрес и декларирате, че НЕ СЕ представяте за друго лице. Създаването на повече от един профил в настоящия сайт, както и представянето ви като лице от противоположния пол ще компрометира участието ви и няма да бъде допуснато. Съгласявате се част от поместената информация да бъде използвана за статистически и маркетингови цели в рамките на сайта.
2. Вие сте лично отговорен за поместената информация, опазването на името и паролата си, конфиденциалността на информацията и за всички действия към други лица в сайта. Ако имате съмнения за злоупотреба винаги можете да промените паролата си за достъп.
3. Вие се съгласявате да не се обвързвате с реклами и/ли/ обяви на останалите членове на сайта, да не купувате или продавате продукти или услуги чрез нас, да не събирате и препращате информация за други потребители, /също и такава с комерсиални и търговски цели/както и линкове, реклами, обяви, имейли, спам и др.до тях. Да не използвате груб и нецензурен език, който уронва достойнството на др.потребители и да не инициирате прояви на насилие, нетърпимост и противообществено поведение. При установяване на подобни прояви от страна на друг потребител е необходимо да ни уведомите своевременно.
4. Декларирате, че няма да разрушавате и се намесвате в предоставените услуги, в мрежата, свързана със сървъра и/или/сайта, няма да изпращате материали с вируси, файлове, програми, предназначени за проникване, разрушаване или ограничаване на функциите. При установяване на подобно вмешателство от друг потребител или външен човек се съгласявате да ни уведомите като ние си запазваме правото на проверка като не поемаме отговорност за последствията от подобни действия.
5. Вие се съгласявате да не копирате и изпращате никаква част от материалите, поместени в този сайт без нашето изрично съгласие, както и да изпращате на нас и др.потребители материали, които са обект на авторско право, търговски марки, търговски тайни и др.форми на интелектуална собственост. При неспазване на горните условия и злоумишлени действия от Ваша страна си запазваме правото да ограничим и/ли/ не допускаме по-нататъшни посещения.


Ние от своя страна заявяваме, че:

1. Се задължаваме да ви подпомагаме в желанието да откриете подходящ партньор. Ще използваме и съхраняваме надлежно събраната информация с грижата на добри стопани единствено и само за целите на настоящия сайт и като администратор на лични данни по смисъла на ЗЛД. IP адресът и електронният ви адрес никога и при никакви обстоятелства няма да се предоставят на трети лица, освен ако няма законови разпоредби за това.
2. Не носим никаква отговорност за възникнали конфликти и спорове между потребители, както и за щети, причинени от или на трети лица, за грешки в сървъра и форсмажорни обстоятелства, случайни събития и щети
3.Можем да променяме условията и предоставените услуги без предизвестие и без никакви задължения към потребителите. Имаме право да поставяме линкове и препратки към др.сайтове, както и да ползваме реклама с търговска цел, но не във вреда на потребителите.
4. ще контролираме строго съдържанието на сайта с цел спазване на добрия тон и толерантно отношение между потребителите.Запазваме си правото да санкционираме прояви, които считаме за порнография, нарушение на неприкосновеността, личната свобода, както и проповядващи насилие ,нетърпимост, всякакъв вид дискриминация и неприемливо поведение.
5.ще защитаваме правото ви на анонимност и ви гарантираме 100 % безопасна среда в рамките на този сайт. dali-si-ti.eu си запазва правото да изтрива регистрация на потребители, които нарушават Условията на сайта без значение от закупените от тях пакети и без да дължи обяснения и обезщетения за това.За всички неупоменати и неуточнени тук спорове и проблеми ще търсим разрешение чрез споразумение и само в краен случай ще се прилага действащото законодателство. Не носим отговорност, ако потребителят не е прочел настоящите Общи условия и Условия за ползване и по-нататъшните промени в тях, ако има такива.