За нас


Целта на сайта е да предостави възможности за близост и общуване във виртуална среда и създаване на повече или по-малко трайни емоционални отношения между потребителите. Предоставени са възможности за различни видове виртуална комуникация. Всички последващи действия, касаещи отношения и срещи на живо не са и няма да се свързват с настоящия сайт.